Daug gerų dalykų ateina iš vaikystės

Sausio 20 – ąją Naujosios Akmenės kultūros rūmuose malonus laikas mūsų laukė renginyje „Po mūzos sparnu“. Tradiciškai apdovanoti kultūros darbuotojai ir aktyvūs kultūrinio gyvenimo dalyviai, poelgiais, kūriniais nusipelnę kraštui 2021 – aisiais. Kas bus apdovanotieji, organizatoriai stengėsi paslaptį  išsaugoti iki paskutinės akimirkos. Prašoma artimųjų, kolegų „būtinai į renginį atsivesti apdovanojamąjį, bet taip, kad šis neįtartų tikrųjų organizatorių tikslų“. Tokia užduotis „deleguota“ ir Ventos miesto bibliotekos bibliotekininkei Virginijai Varanavičienei – į renginį atvažiuoti su mama…

Apdovanojimas „Poezijos skrydis“ skirtas Irenai VIRŠILIENEI iš Ventos miesto. Pasikalbėjusios su dukra Virginija nutarėme, kad Irenos nekalbinsiu. Kas geriau, jei ne vaikas, pažįsta mamą, o dar informacija iš Viešosios bibliotekos direktorės Z. Sinkevičienės, Ventos kultūros namų choristų. Ir pačios Irenos minčių, skelbtų viešai apie poeziją bei pomėgį eiliuoti, perskaičiau. Įstrigo jos mintis apie vaikystę – gražiausią laiką, apie šalia namų ošiantį mišką, pilnas gėlių pievas. Prisipažinimas, kad visa aplinka palenkė ją į romantizmą, paaiškintų norą aplinkui save kurti akiai mielą vaizdą. „Mama labai mėgsta gėles. Ji tikrai turi daug darbo prie namų. Treji metai, kai nebėra tėvelio, tad viskas, ką puoselėja, ant pačios pečių,“ – sako Virginija.

Gimė Irena Viršilienė Telšių rajone, Mitkaičių kaime. Šeimoje šeši vaikai, Irena – pagrandukas. Kad geba rašyti, paaiškėjo dar mokykloje, dalyvavo konkursuose, kai reikėjo parašyti eilėraštį, ar rašinėlį. Lydėjo sėkmė. Irenos prisiminimuose parašyta, kad mylėjo savo lietuvių kalbos mokytoją. Ji gailisi, iš tų laikų neišliko kūrybos. Ir dukra Virginija pasakojo – prisimena mamą iki išnaktų rašančią scenarijus anuomet populiarioms „agitbrigadoms“, renginiams darbe. „Mūsų mamai nereikėjo sufleruoti, ką pasakyti jubiliejuose, šventėse. Jos žodis būdavo pats prasmingiausias ir gražiausias…

Viso Romos JONIKIENĖS rašinio apie Virginiją ieškokite sausio 22 d. numeryje