Mūsų draugas Pranas

Akmenės miesto Onos Šimaitės bibliotekoje patinkančio turinio, reikalingų knygų randa kiekvienas čia užsukęs. Pas mus  lankosi didelė akmeniškių ir aplinkinių kaimų gyventojų dalis. Kiekvienas iš jų svarbus ir laukiamas bibliotekoje. Mūsų skaitytojai  įvairaus amžiaus, o vyriausias – 90 metų jubiliejų atšventęs Pranas ERTENIS.

Pranas Ertenis bibliotekoje skaito nuo 1967 metų, kuomet atsikraustė gyventi į Akmenę. Iki tol skaitė Alkiškių kaimo bibliotekoje. Pranas pasakoja: „Bibliotekoje pradėjau lankytis nuo ketvirtos klasės, nuo mažens mėgau skaityti. Sukūręs šeimą ir apsigyvenęs Akmenėje pradėjau lankytis Akmenės miesto bibliotekoje.“ Paklaustas, kokia literatūra jo mėgstamiausia,  vieno žanro neišskiria – mėgsta skaityti įvairią literatūrą. Net mašinoje ir garaže yra knygų, turėdamas laisvo laiko, jį praleidžia skaitydamas.

Šiemet sausio 18 dieną Pranas atšventė 90 metų jubiliejų. Sulaukęs garbingo amžiaus yra energingas ir žingeidus. Dažnai ateina į biblioteką paskaityti spaudos ar pabendrauti su bendraminčiais. Domisi informacinėmis technologijomis, o iškilus klausimų kreipiasi į bibliotekos darbuotojas ir noriai mokosi.

Nuoširdžiai sveikiname Praną Ertenį garbingo jubiliejaus proga ir linkime stiprybės, energijos ir sveikatos. Laukiame jo bibliotekoje.

Diana LENSBERGIENĖ Akmenės miesto Onos Šimaitės bibliotekos bibliotekininkė

Nuotraukoje Pranas Ertenis