Džiugios žinios

Leisiu sau pasidžiaugti visų mūsų, šį straipsnelį skaitančių žmonių vardu. Mūsų rajono abiturientai šiandien tvirtai stovi pasirinkimų kelyje, nes jie jau apsisprendė. Kas išvyko studijuoti, kas dirba. Gimnazijos nudirbo kruopštų darbą – apklausė buvusius mokinius ir sudarė lenteles, kuo užsiima, kur auklėtiniai  įstojo studijuoti. Akmenės gimnazijos buvę abiturientai – 19 jaunuolių, išties sėkmingi. Šeši studijuoja universitetuose, pasirinko studijas Vilniaus universitetą, Vytauto didžiojo universitetą, Vilniaus dailės akademiją. Specialybės įvairios – ir tikslieji mokslai – matematika, ekonomika, ir kūrybiniai – žurnalistikos, komunikacijos mokslai. Penki siekia aukštojo neuniversitetinio išsilavinimo, yra pasirinkusių profesinį mokymą. O neapsisprendusieji dirbs, vyks dirbti į užsienį. Nė vienas netapo Užimtumo tarnybos klientu.

Ventos  gimnaziją šiemet baigė 16 – os  abiturientų laida. Septyni pasirinko įvairius Lietuvos universitetus. Trys jaunuoliai studijuoja neuniversitetinėse aukštosiose mokyklose. Profesinį mokymą pasirinko vienas, darbą susirado trys jaunuoliai…

Daugiau apie tai „Vienybės“ šeštadienio numeryje Roma JONIKIENĖ