Etninės kultūros konferencija Papilėje

Praėjusį ketvirtadienį į Papilėje surengta konferencija „Etninė kultūra ir tapatybės ugdymas“. Su konferencijos dalyviais susitiko Vidaus reikalų viceministras Giedrius Surplys. Jo mintys sukėlė diskusijų. Savivaldybės meras V. Mitrofanovas, kalbėjęs konferencijos pradžioje, įsiterpė ir po viceministro kalbos. Jis sakė, kad iš Lietuvos bėga žmonės ir ne tik dėl didesnių atlyginimų užsienio šalyse, bet ir dėl to, kad mūsų šalyje nėra stabilumo, kad ilgai gyvename reformų chaose. Istorikė V. Girininkienė į konferenciją atvežė ką tik išspausdintą 2018 metų kalendorių, skirtą istoriko, švietėjo Simono Daukanto gimimo 225-osioms metinėms. Docentas Juozas Pabrėža gražia žemaitiška šneka pristatė ką tik iš spaudos išėjusią jo parašytą „Žemaičių gramatiką“.

Julija SEJAVIČIENĖ plačiau rašo lapkričio 22 d. „Vienybėje“

Autorės nuotraukose: kalba  viceministras G. Surplys; doc. J. Pabrėža; Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas V. Jocys dėkoja Papilės seniūnui A. Vaičiui; istorikė V. Girininkienė S. Daukanto kalendorių įteikė Savivaldybės merui V. Mitrofanovui; konferencijoje dalyvavo ir akmeniškiai