Gyvenimas įdomus dalykas…

Gyvenime labai daug įdomių dalykų, jei tik dairaisi, domiesi ir prisitaikai sau, kas patinka. Ir apie tave, jei darbą darai gerai, jei padedi negalvodamas apie atlygį, sklinda gera žinia.  Patinka skaityti apie kultūrinius renginius ir žmones, kurie juos įsuka. Negalvokime, kad kultūros įstaigoms pinigais lyja. Daug reikalingų reliktų iniciatyvūs žmonės sukuria, iš namų atneša ar nuperka patys. Taigi, kai skaitau apie Papilės kultūros namus, vis randu padėkojimų Zytai KYBARTIENEI, šių namų darbininkei.  Klausiu kultūros namų vadovės Virginijos Kupstienės – papasakok apie Zytą…

Papasakojo Virginija  apie Zytą Kybartienę šilčiausiais žodžiais, kad gabi rankdarbiams, kad jos įdirbis – gėlynai įstaigos kieme, o ir viduje žaliuoja išaugintos gėlės, kad neskaičiuoja laiko į darbus įsisukusi, nors kultūros namuose dirba tik etato dalimi. Zyta pina iš šakelių papuošimus, kuria gėlių puokštes iš savame kieme užaugintų augalų, lipdo vazonus, margina kiaušinius, talkina renginiuose, o po visko tvarkosi. „Jau pensijoje penkeri metai, dar dalimi etato dirbu. Gal labiau iš įpročio, bendravimo tai darau.  Atvirai pasakysiu – norėčiau daugiau laiko skirti sau, namams, o ir lėčiau sukuosi. Galvoju nebedirbti,“-  prisipažįsta moteris, pakalbinta apie darbus kultūros namuose, prisidėjimą prie puošybos.  Iš moters sukurtų rankdarbių daugiausia margučiai „iškeliavę po pasaulį pasižvalgyti“, kaip dovana.  Ir kiaušinių puošybą Zyta vadina „braižymu“, kai nudažai lukštą, o tuomet imi peiliuką…

Pasmalsavau apie neįprastai rašomą vardą su ilgąja raide… „Dėl vardo istorija paprasta: anuomet nelabai raštingi žmonės įstaigose dirbo. Parašė, kaip mokėjo. Yra reikėję ne kartą perspėti, kai tvarkydavausi dokumentus, dėl vardo rašybos. Bet ta klaidelė netrukdo,“ – linksmai pasakojo Zyta.

Zyta žemaitė ir tarties nepamiršo…

Visas rašinys balandžio 22 d. numeryje

Roma JONIKIENĖ

Nuotraukoje Zyta su vyru