Gyvenimas sudėlios…

Lapkričio 20 dieną vyko septintasis rajono tarybos posėdis, dalyvavo visi Tarybos nariai, ir į tai, kaip į teigiamą įvykį, atkreiptas dėmesys. Po prieštaringų nuomonių srauto dėl ligoninei (ar naujai suformuotam Sveikatos centrui) reikalingų patalpų, tikėtina buvo, kad dar kartą pasisakys tiek savivaldybės, tiek komitetų vadovai ir gydymo įstaigos direktorius. Taip nebuvo, gydymo įstaigos vadovas nedalyvavo. Liko neaišku, kokia patalpų paskirstymo logiška pabaiga. Gal, kaip sakoma „Gyvenimas sudėlios“.

Klausimų paskutiniajame posėdyje buvo svarstoma dukart mažiau nei įprastai. Kurį laiką, posėdžio pabaigoje diskutuota „laisvesne forma“, kai klausimus užduoda opozicija. Šioji dalis posėdžio išties įdomi, nes sužinau kur kas daugiau nei oficialiojoje dalyje. Kad ir toliau taip būtų.

Keli klausimai svarstyti dėl nekilnojamojo  turto perėmimo Savivaldybės žinion,  ir dėl Savivaldybės turto   perdavimo įvairių įstaigų naudojimui. Akmenės mieste veiklą nutraukia vaikų dienos centras. Tačiau dirbti ateina kita įstaiga „Vaikų vizija“, kuriai ir perduotos 61 kv. m su trupučiu patalpos. Pagal veiklų pobūdį vaikams bus kur, su kuo užsiimti. Savivaldybė perėmė, tuo pačiu perduoda Viešajai bibliotekai naudotis, naująjį knygomatą. Įrenginys spalio viduryje pastatytas pastato prieangyje.

Diskusijų sukėlė ligoninės patalpos. 289 kvadratiniai metrai – ar jie reikalingi gydymo įstaigos reikmėms, konkretizuota nebuvo. Ir patalpų reikalai dar bus svarstomi. Tarybos narys R. Sudaris komitetų posėdžiuose išgirstus teiginius vertina kaip nebaigtą diskusiją. Nes neišgirdo konkretaus atsakymo – ar Sveikatos centrui, vadovui K. Mazurkevičiui, patalpos reikalingos. Pagal Savivaldybei pateiktus raštus patalpų ligoninei reikia. Meras patvirtino, kad rašto apie patalpų atsisakymą nėra, bet nėra „įrodymo“, kad tie beveik 300 kv. metrų reikalingi. Logiškai dėliojant mintis – patalpos reikalingos naujai planuojamam priėmimo skyriui, kuris tikrai negalėtų būti ligoninės ketvirtame aukšte…

Roma JONIKIENĖ

Visas rašinys lapkričio 25 d. numeryje