Gyvenimo užtenka nuveikti ką nors vertingo

Jei nori ką nors nuveikti, reikia pradėti ir veikti. Tokia mintimi ir vadovaujasi moterys, susibūrusios į klubą „Akmenietė“ ir įgyvendindamos  misiją tobulinti save ir pasaulį. Moterų klubo veiklą mūsų krašte žino daugelis. Šiemet apie veiklias ir kūrybingas moteris  jau kalbama plačiau. Joms bus įteiktas Gabrielės Petkevičaitės – Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“ už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą.

Žinia apie apdovanojimą paskatino prisiminti ir daugiau nei prieš šimtmetį gyvenusią žymią moterį, visuomenės, kultūros veikėją, pedagogę, filantropę, rašytoją. Gabrielė Petkevičaitė – Bitė idėją nešti šviesą ir kultūrą krašto žmonėms įgyvendino savo darbais. Nors ir būdama silpnos sveikatos Mintaujoje baigė vokiečių aukštesniąją mokyklą ir dar išlaikė egzaminus Mintaujos vyrų gimnazijoje, lankė bitininkystės kursus, išlaikė felčerės egzaminus, padėjo tėvui gydytojui, mokė valstiečių vaikus. Įsteigė moksleivių ir kultūros darbuotojų šelpimo draugiją „Žiburėlis“ neturtingiems moksleiviams remti. Jos iniciatyva ir lėšomis organizuota pirmoji ekskursija po Lietuvą. Ji  Palangoje režisavo pirmąjį lietuvišką spektaklį „Amerika pirtyje“…

Sąsajų su „Akmenietės“ moterų veikla galima rasti ne vieną.

Smalsu į šį moterų sambūrį pažvelgti iš vidaus, pasakyti, kas tos moterys, kurių draugija įprasminta visai krašto bendruomenei reikšminga ir jau pastebėta veikla.  Šiuo metu klubas vienija 22 moteris. Kiekviena jų turi skirtingas profesijas, dirba skirtingus darbus ir pomėgiai skiriasi. Tačiau tai, kuo kiekviena iš jų ypatinga, tik praturtiną klubą, prideda spalvų ir nuveda į sėkmę.

Labiausiai laukiamas ir moterų klubo veiklą ryškiausiai identifikuojantis renginys – kalėdiniai spektakliai, kuriuos režisuoja D. Kvaukienė, o vaidina moterų klubo narės. Socialinių paslaugų namų dienos centro vadovė Daiva Kvaukienė – viena iš aktyviausių renginių mažiems ir dideliems organizatorė ir režisierė. Moterų klubo inicijuotiems renginiams D. Kvaukienė rašo scenarijus, režisuoja ir veda, ji dažnai talkina  ir kituose rajone rengiamuose renginiuose.

Nuo pat klubo susikūrimo čia yra ir verslininkė Deniza Tamulienė. Ji ne tik turi patirties, bet ir niekada nestokoja naujų idėjų.

Daugiau Lilijos Smalakienės rašinyje šeštadienio, vasario 26 d. VIENYBĖJE.