In memoriam. Olegas STANULIONIS

1928-04-11 – 2019-10-20

Naujojoje Akmenėje, Socialinių paslaugų namuose, mirė Olegas Stanulionis. Vyresniosios kartos cementininkams ir Naujosios Akmenės gyventojams lyg ir nereiktų pasakoti jo biografiją. Gimęs ir augęs Kauno senamiestyje, baigęs Kauno politechnikos institutą, Olegas su žmona Janina 1952 m. vasarą buvo paskirtas į anuomet gūdžioje tolumoje statomą Naujosios Akmenės cemento gamyklą. Atvykęs čia, jis rado tebestatomą pirmąją technologinę liniją ir tik projektuotojų vaizduotėje besiformuojantį Naujosios Akmenės miestą. Jo akyse ir jam dalyvaujant augo ir gamykla, ir Naujosios Akmenės miestas. Ir žmonės, kurių tūkstančius per  savo ilgą ir prasmingą gyvenimą velionis pažino ir daugeliui vienaip ar kitaip padėjo.

Tuometinėje Akmenės cemento gamykloje naujasis inžinierius buvo paskirtas pamainos meistru. Ir simboliška, kad būtent jo vadovaujama pamaina 1952 m. rugsėjo 20 d. pradėjo gaminti lietuvišką cementą. Naujojoje Akmenėje pagamintas cementas gulė į visos Lietuvos miestų gyvenamuosius kvartalus, gamyklas, į visą ūkį, kurį perėmė nepriklausomybę atkūrusi Lietuvos valstybė. Olegas Stanulionis vėliau dirbo laboratorijos viršininku, nuo 1958 m. – vyriausiojo inžinieriaus pavaduotoju technologijai, o nuo 1962 m. iki išeidamas 1990 m. į pensiją, velionis dirbo įmonės vyriausiuoju inžinierium, buvo tarp 1984 metais apdovanotųjų tuometinės TSRS valstybine premija.

Su žmona Janina Olegas daugiau kaip 40 metų dainavo visą mūsų kraštą garsinusiame cementininkų chore, nepamirštamų vaidmenų sukūrė Naujosios Akmenės liaudies teatre. Bendradarbiai ir miesto gyventojai pažinome Olegą kaip labai kuklų, santūrų inteligentą, besidomintį visos Lietuvos mokslo, kultūros ir meno raida. Tokią pažinome ir 2007 metais amžinybėn pašauktą jo žmoną Janiną.

Nusilenkiame tauriai Olego Stanulionio asmenybei. Branginsime pažinties ir bendravimo su juo akimirkas.

AB „Akmenės cementas“ bendruomenė

Atsisveikinimas su velioniu spalio 29 d., iki 15 val. Naujosios Akmenės laidojimo namų mažojoje salėje. Laidotuvės – Alkiškių kapinėse.