Ir išvažiuos visi į mišką

Galima sakyti – rajono tarybos 30 – asis posėdis, vykęs lapkričio 29 – ąją, baigėsi žodžiais „nuvažiuokime visi į mišką ir atšvęskime Kalėdas“. Geras pasiūlymas ir visiems mums – dažniau važiuokime į mišką, įkvėpkime gryno oro burnomis, nepridengtomis kaukių, pavarkime braidydami po pusnis…

Sunkus buvo  paskutinis 2021 – aisiais rajono tarybos posėdis dėl perkrauto informacijos kiekio. Svarstomų klausimų nebuvo daug, viso 19. Dar du pasiūlyta atmesti  – devinto ir dešimto klausimų svarstymą atidėti. Abiejų turinys – nekilnojamojo turto perdavimas ir nurašymas. Turtas yra Mažeikių savivaldybėje. Iškilus klausimui dėl statinio nugriovimo Viekšniuose, atsiradus išlaidoms – apie pusantro tūkstančio eurų, Taryba konkretaus sprendimo nebesvarstė.

Posėdyje dalyvavo 22 Tarybos nariai. Tradiciškai gimtadienio proga pasveikinti A. Klimas ir P. Zaramba.

Apie priešpaskutinį rajono Savivaldybės Tarybos posėdį – Romos JONIKIENĖS publikacija trečiadienio „Vienybėje“