„Iš kur aš… Esu čia. Dabar“

„…daug žvaigždžių yra žmoguje, daugybė erškėčių, kūlgrindų… Milijardas tylėjimo yra žmoguje neišsakyta…“ šios eilutės iš Gintaro Bleizgio eilėraščio, kurį  kažkada buvau radusi paskelbtą akmeniškės Elenos GUBOVIENĖS socialinio tinklo puslapyje. Tos talpios eilutės gali būti ir apie ją pačią.  Akmeniškiai pažįsta mokytoją Eleną Gubovienę, „Vienybės“ skaitytojai žino ją iš rašinių, kurie  praturtino  laikraščio puslapius. E. Gubovienės rašiniai leido artimiau pažinti ypatingus žmones: kleboną A.Genutį, lydėjusį popiežių per vizitą Lietuvoje kunigą M. Šlaustą bei kai kuriuos akmeniškių gyvenimo  įvykius.  Smalsu buvo sužinoti apie  pačios Elenos „žvaigždes ir nutylėjimus“.  Nutolo galimybės susitikti su žmogumi pasikalbėjimui, todėl į pluoštelį klausimų ji gavo elektroniniu paštu. Elena labai pareigingas žmogus, atėjo atsakymai.

„Iš kur aš… Esu čia. Dabar“

Elena GUBOVIENĖ

—Dabar Gavėnia. Kaip ir kasmet. Laikas, kai šiek tiek turim stabtelėti, atsigręžti ir į save, ir į šalia esantį, laikas, kai turim patyrinėti savo vidinį gyvenimą, akyliau pažiūrėti į save ir savo aplinką. Šių metų Gavėnia neįprasta, išskirtinė. Tokios dar niekada mūsų gyvenime nebuvo. Dabar pačiam nebereikia apriboti savęs. Tai padaryta iš išorės, gal net iš Aukščiau. Tas sutrikdytas ir gerokai suvaržytas gyvenimo ritmas neša mums ne tik nerimą,  baimę, bet gali suteikti net naujų galimybių, jeigu tik nurimsime, susitaikysime su tuo kas vyksta.  Viena iš galimybių yra daugiau prisėsti prie knygos, kita – prisiminti pamirštą maldą, atsiversti Šventąjį Raštą… Ir šitokiu būdu artėti į Prisikėlimą.

Visas Elenos Gubovienės rašinys  „Iš kur aš… Esu čia. Dabar“ šeštadienio, balandžio 4 d. VIENYBĖJE