Krašto garbei

Akmenės kraštui garbė – į rajoną parvežami svarbūs ir reikšmingi apdovanojimai. Panevėžyje kasmet teikiama tradicinis, reikšmingas Gabrielės  Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“.  Pagerbiamos asmenybės už neatlygintiną darbą, idėjų įgyvendinimą, už vertybes, kurios nėra trumpalaikės, sukurtos ne pagal principą „čia ir dabar“. Apdovanojimo reikia nusipelnyti įrodant patriotiškumą savajam kraštui, veiklų nuoseklumą.

Kandidatų vertinimo komisijos 2023 m. vasario 14 d. posėdyje apsvarstyti pateikti kandidatai ir slaptu balsavimu išrinkti 2023 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatai. Vienas jų  yra ir Akmenės krašto atstovas, Naujojoje Akmenėje gyvenantis rašytojas  Vytautas Mykolas ALMANIS, įvertintas už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes.

Apdovanotųjų kraštiečių sąrašą pradėjo Ignotas Valantis,   2013 metais parvežęs medalį už kraštotyrinę veiklą. Tokį pat medalį į rajoną 2021 metais parvežė Leopoldas Rozga (kraštotyrinė veikla). 2022 metais medalį parvežė moterų klubas „Akmenietė“. V. M. Almanis – ketvirtasis garbę kraštui pelnęs mūsiškis.

Sveikiname ir didžiuojamės.

„Vienybės“ informacija