Laiko siuita

Naujosios Akmenės trečiojo amžiaus universiteto turizmo ir kraštotyros fakulteto dekanė Vanda Kateivienė rūpinasi užrašyti nueinančio laiko liudijimus, kad tai išliktų ateities kartoms. Šį kartą į susitikimą su rajono Garbės piliete Aldona Pakeltiene  pakvietė ir mane. Daugybę kartų esu rašiusi apie Aldonos šakotą talentų medį, tad ir tą kartą buvo įdomu pasiklausyti, kaip gyvenimo kelią prisimena buvusi ilgametė medicinos darbuotoja, kelis dešimtmečius puoselėjusi šokio meną.

Dinamiško laiko akimirkos

 Ponia Aldona sako, kad ji gyveno nepaprastai dinamišką laiką, kupiną nepriteklių, sovietinių draudimų ir suvaržymų. Žmonės  buvo išmokę, kaip tuos draudimus apeiti arba įveikti. Ji tai žino ne iš kokių nors nuogirdų, o iš savo patyrimo. Jos sutuoktinio Kazimiero Pakelčio tėvai Pakruojo rajone turėjo keliolika hektarų žemės. Toji nuosavybė juodai paženklino Kazimiero ir jo artimųjų  gyvenimą sovietmečiu… Nuolat primindavo, kad kilęs iš „buožių“ šeimos…

Kilusi iš Viekšnių ir baigusi medicinos mokslus, jaunutė felčerė Aldona sugrįžo į gimtąjį kraštą. Tuometinis ligoninės vadovas šviesaus atminimo Povilas Maneikis apsidžiaugė į savo vadovaujamą įstaigą priimdamas kraštietę. Padėjo ant stalo  pasirašyti dokumentą. O tada paaiškėjo, kad  tuo parašu  Aldona pareiškė norą  dirbti ką tik  sukurtoje  greitosios medicinos tarnyboje…

Ligoninė veikė Akmenės mieste, ten ir bazavosi greitosios medicinos pagalbos tarnyba. Tiktai 1978  metais ligoninė persikėlė į Naująją Akmenę, atsirado geresnės darbo sąlygos greitajai medicinos tarnybai. Grįždama mintimis į aną metą, Aldona Pakeltienė papasakojo keletą  pribloškiančių darbo epizodų: nutrauktomis galūnėmis žmogus, mirštantis dėl nukraujavimo; pakeliui  į ligoninę sunkvežimyje (kolūkiai pagelbėdavo greitajai medicinos tarnybai transportu) gimdanti moteris…

-Tik po kurio laiko greitoji medicinos tarnyba gavo priemonių ir geresnį transportą. Pradžioje dirbome tik savo profesinių įgūdžių padedami,-prisimena Aldona.

Sprendimas, nulėmęs talentą

Kai šeima persikėlė gyventi į Naująją Akmenę, Aldona pradėjo dirbti medicinos felčere ne tik greitosios  pagalbos tarnyboje, bet ir tuometinėje 2-ojoje  vidurinėje mokykloje. Darbas mokykloje iš esmės pakeitė Aldonos Pakeltienės gyvenimą – susiejo jį su choreografija. Sūnaus Kęstučio klasė turėjo užduotį pasirodyti mokyklos renginyje. Mokytojas paprašė padėti sukurti šokio siuitą. Aldona įdomiai sumanė, vaikams patiko…

Visas rašinys birželio 7 d. numeryje

Julija SEJAVIČIENĖ

Autorės nuotraukose: Aldona ir Kazimieras Pakelčiai savo buto balkonėlyje; Aldona Pakeltienė brangių artimųjų rate – su vyru Kazimieru, su sūnumi Kęstučiu ir marčia, su broliu