Laikraštis gyvas  krašto aktualijomis

Norėdamas prisiminti nuo kada skaitau rajoninį laikraštį, pavarčiau savo archyvo dokumentus ir radau kvietimą – „Vienybės“ redakcija kvietė į laikraščio 30 – mečio paminėjimą 1981 metų vasario 20 dieną. Išsaugojau ne tik kvietimą, bet ir jubiliejinį mažo formato  „Vienybės“ numerį.

Rajoninį laikraštį, dar ne „Vienybę“, pirmą kartą pamačiau 1956 metais, kai man buvo 12 metų. Tais metais klasėje pradėjo mokytis už mus penkeriais metais vyresnis Viktoras Andrijaitis iš Jonlaukių kaimo. Jo tėvas buvo apsiskaitęs valstietis ir savo vaikus mokė namuose. Sakydavo, kad vaikai, mokydamiesi namuose, padeda ir ūkio darbuose. Barvydžių septynmetės mokyklos direktorius Jonas Nagulevičius prikalbino Viktoro tėvą, kad leistų sūnui lankyti mokyklą ir gauti baigimo pažymėjimą. Viktoras mums buvo autoritetas – jo žinutes, straipsnelius spausdino rajono laikraštis. Vėliau jis tapo žinomu žurnalistu, rašė  respublikiniams leidiniams.

Stasio Beržinio mintys – antradienio laikraštyje.