Lumumbos gaila

Viename Rusijos platybių kaime prie mažos, sukrypusis trobelės sėdi jos šeimininks ir gailiai verkia. Eina pro šalį kaimynas ir klausia:

– Ko verki,Vania?

– Lumumbos gaila… – toliau žliumbia Vania.

Žmogus verkia ne dėl to, kad jo trims vaikams tėra vieni veltiniai, kad stogas kiauras, kad vakar savo pačiai akį uždaužė. Ne, jam gala tik Lumumbos, ir nieko čia nepadarysi. (Anuomet Lumumba buvo vienos Afrikos valstybės veikėjas ir didelis TSRS draugas).

Naujoji Akmenė. Gražus dviaukštis plytinis namas, išpuoselėta aplinka. Namo šeimininkas sėdi minkštasuolyje prieš televizorių ir vos sulaiko ašaras. Ne, jo šeimoje viskas gerai – vaikai puikiai įsitaisė Anglijoj, stogas amžinas, europietiškas, žmona vakarais vaikšto į senjorų šokių repeticijas.

Per televizorių rodo, kaip dega padangos Alytuje, koks ten užterštas oras, kaip dėl to įvykio visi laksto šen bei ten.

Pagal Aplinkos apsaugos agentūros duomenis („Savaitė“, Nr. 50 psl. 17, 2019 m. gruodis) bendras teršalų kiekis Akmenės rajone yra per metus 4268 tonos, o alytaus rajone …310.

P.S. Vilniuje su visais automobiliais ir pramonės įmonėmis teršalų kiekis mažesnis negu pas mus, 4034 tonos.

Daugiau Vytauto Almanio minčių šeštadienio, sausio 18 d. VIENYBĖJE.