Muziejaus vadovė

Simono Daukanto memorialinio muziejaus vadovės pareigas laikinai užims Elena Sakalė. Save specialistė pristato taip: „Malonu sveikintis Simono Daukanto memorialinio muziejaus erdvėje. Norėčiau trumpai prisistatyti ir parodyti, kas mane jungia su pačiu Daukantu. Kaip ir jis, pergyvenau amžių sandūrą, kaip ir jis, studijavau Vilniaus universitete. Jis labiausiai garsus savo parašytomis knygomis, aš irgi rašiau straipsnius bei bendradarbiavau leidžiant knygas. Jis dirbo valstybiniuose darbuose Sankt Peterburge, ir aš dirbau įvairiuose valstybės užsakytuose projektuose garsindama Lietuvos vardą užsienyje. Jis rūpinosi lietuviškų parapijinių mokyklų stengimu, o aš mokyklose ir universitetuose dirbau auklėdama jaunimą,  taip pat prisidėjau ir prie naujų programų sudarymo. Jis siekė tautą pažadinti eidamas kultūrinės veiklos keliu, o aš jaunimą ir visuomenę siekiu sąmoninti per kultūrinę edukaciją.“

Naujosios vadovės prisistatymas – trečiadienio „Vienybės“ laikraštyje