Nedažnas vieningumo pavyzdys

Retas rajono tarybos posėdis prasideda ir baigiasi vieningai balsuojant „už“. Dvidešimt pirmasis, įvykęs gruodžio 28 dieną nuotoliniu būdu, kuriame dalyvavo 24 Tarybos nariai, buvo būtent toks – vieningumo pavyzdys. Vieningumas daugeliu atvejų priklauso nuo svarstomų klausimų svarbos, o šiame posėdyje nereikėjo niekuo dalintis, nieko prašyti „pagal partinę priklausomybę.“ Apsvarstyti ir sprendimai priimti 26 klausimais. Su gimtadieniu pasveikintas Tarybos narys V. Balkauskas.

Rajono meras V. Mitrofanovas posėdį pradėjo žinia apie dviejų gimnazijų  – Ramučių ir Papilės Simono Daukanto – vadovų pasitraukimą iš užimamų pareigų. Gimnazijų direktoriai H. Daugmaudienė ir R. Perminas pareigas palieka patys. Meras pasakė gerų žodžių apie vadovus, jiems bus įteiktos atsisveikinimo dovanėlės (kai bus leidžiama susitikti). Kalbėjo abu pareigas paliekantys gimnazijų vadovai, sakė – išeina be nuoskaudų. Juodu rajono švietimo sistemai atidavė daugiau kaip po 30 metų darbo. Dviejų gimnazijų (Akmenės ir Ramučių) aktyvusis jaunimas iš Jaunimo reikalų tarybos, apskritojo stalo pristatė vaizdo sveikinimus, papasakojo apie veiklas ir kaip gyvena, kai mokosi nuotoliniu būdu.

Posėdžio darbotvarkėje nurodyti 25 klausimai. Mero pavaduotojas T. Martinaitis pasiūlė įtraukti dar vieną svarbų klausimą, kuriam būtinas sprendimas  dėl rajono detaliojo plano koregavimo.

Daugiau trečiadienio, gruodžio 30 d., VIENYBĖJE.