Nutolusi Medemrodės šlovė

Dvarininkų Zubovų įsteigtą mokyklą lankė ne tik dvaro darbininkų, bet ir aplinkinių kaimų gyventojų vaikai. Pati mokykla buvo šviesos židinys daugelį metų. Šioje vietoje leidžiu sau pasikviesti talkon iš Kesių kaimo kilusį mokslininką, ilgametį Lietuvos žemės ūkio akademijos dėstytoją Napoleoną Švažinską. „Nepamirštami pirmųjų mokytojų veidai žvelgia iš albume išlikusių nuotraukų. Jos darytos daugiau kaip prieš pusšimtį metų, baigiant Medemrodės kaimišką pradinę mokyklėlę. Rodos, taip neseniai pirmą kartą į mokyklą tipenta šlapiame kelyje įspaustomis mamos pėdomis, tokie gyvi atmintyje ir čia sutikti pirmieji mokytojai. Pirmosios pamokos ir jose gautos žinios įstringa visam gyvenimui. O pirmosios nesėkmės moksle ir net griežtos mokytojų pastabos – taip pat didelis orientyras.

Nuoširdus ir mylintis vaikus buvo mūsų mokytojas Juozas Čebelė. Jis mokė mylėti gamtą, gimtąjį kraštą. Kiek įvairių nežinomų augalų, medžių ir gyvūnų pamatėme pirmosiose ekskursijose į Medemrodės mišką! Paukščių čiulbėjimas medžių šakose, gyvatė, šliaužianti prie lapės ar barsuko olos, – viskas tarsi pasakų karalystėje.

O kokį nepamirštamą malonumą patyrėme bendrame žygyje į Kesių Alkos kalną, risdamiesi nuo jo į Agluonos pakrančių lankas! Juk čia žemaičiai gynė nuo priešų savo kraštą! Čia aptikome didelį aukuro akmenį su įdubimu, lobių ieškotojų paliktus pėdsakus ir lankoje pasislėpusį šaltinį. Pirmuosius plaukimo įgūdžius įgijome mokytojo ir vyresnių mokslo draugų prižiūrimi – talaškuodami ant kvepiančių ajerų pėdų Vadaksties sietuvoje, prie to paties Alkos kalno…

Leopoldo ROZGOS straipsnio tęsinį skaitykite šeštadienio numeryje

Nuotraukose: prie Medemrodės mokyklos 1948 metų žiemą. Su vaikais mokytoja Z. Pelinytė, kilusi nuo Mažeikių. Tų pačių metų pavasarį ištremta į Sibirą. Grįžusi gyveno Mažeikiuose, dirbo pardavėja. Seniai mirusi.

Medemrodės  septynmetėje mokykloje po 1951 metų geografijos egzamino su mokytojomis  (iš kairės) M. Jankauskiene, A,. Daubaryte, A. Vaičiulyje, A. Kačerauskaite