Mažieji vargonininkai- šventajai Cecilijai

Rudeninėms sutemoms skverbiantis iš visų pašalių, Akmenės Šv. Onos bažnyčioje jauku ir gera. Lapkričio 22-oji – šventos Cecilijos, giedotojų, vargonininkų, visų kūrėjų globėjos, diena. Ta proga Akmenės rajono meno mokyklos visų skyrių – Naujosios Akmenės, Akmenės ir Ventos mokiniai, paruošti muzikos mokytojų Svetlanos Kudžiminskienės, Imanto Vežuks, Jelenos Pakatilytės ir Žydrūnės Kazlauskaitės, šio renginio sumanytojos bei įkvėpėjos, padovanojo klausytojams vargonų muzikos koncertą. Šį vakarą istoriniai vargonai pakluso  mažųjų atlikėjų pirščiukams ir po bažnyčios skliautais aidėjo J.S. Bacho preliudai ir menuetai, J. Kriegerio, F. V. Abto kūriniai. Visus maloniai nustebino trijų sesučių – trynukių – Estėjos, Gustės ir Darijos Godelyčių atliekamas J. S. Bacho kūrinys – kiekvieną kartą keičiant vargonų tembrą tas pats kūrinys skambėjo vis kitaip.  O tarp muzikinių kūrinių švelniai įsikomponavo Marcelijaus Martinančio eilėraščiai, skaitomi Akmenės gimnazijos moksleivių Eidvilės Jankauskaitės, Nedo Dunausko ir jų mokytojos Ritos Ringienės. Mąslus poeto žodis jautriai perduodamas skaitovų kartais skambėjo tarsi tyli malda…

Apie koncertą – Elenos Gubovienės rašinyje trečiadienio „Vienybėje“