Geri darbai savo šaliai, miestui, mokyklai

Taip vadinasi akcija, kurią paskelbė Ventos gimnazijos organizacija „Nestabdyk“. Vienas  jų įgyvendinamo “Darnūs miestai ir bendruomenes“ projekto renginių – mokyklos jubiliejaus šventė.  Gimnazistai ne tik rengiasi šventei, bet ir ragina […]

Kas svarbiau už žmogų

Ventiškė Irena Viršilienė  Vasario 16-osios sveikinime Lietuvai perskaitė savo eilėraštį. Nebepacituosiu pažodžiui, bet  įsiminiau mintį, kad pakėlė ji nuo kelio šaltą akmenėlį, kur jis nebylus gulėjęs… Šaltas akmuo tarp delnų […]