Pašalpų šalis

Tris dešimtmečius pašalpoms skirtos pinigų sumos vis didėja ir didėja. Juk turėtų būti atvirkščiai, pragyvenimui būtina užsidirbti, nes Lietuvai  reikia darbo jėgos. Užsieniečiai iš dar blogiau nei mes gyvenančių šalių prašo leidimų atvykti dirbti, o mūsiškiai,  gerai perpratę įstatymus, prašo juos sušelpti. Sunku suprasti, kodėl nesiūloma dirbti – atsisakai darbo, nenorėk ir valstybės pinigų.  Keistas dalykas – pašalpa ir jos skyrimo  tvarka, kam ji išties turėtų priklausyti.  Kaži kodėl itin retas minimalią algą gaunantis jos prašo,  ir paprašęs vargiai gautų. Bet iš visų pusių  valstybės „ramstomi“ žino teises, galimybes, tad  prašo, prašo, vėl prašo…

Pašalpų prašymus svarstanti komisija sulaukia įdomių paaiškinimų. Žmonės nesibodi prašyti padengti įsiskolinimą už komunalines paslaugas – motyvas: „Pradedu naują gyvenimą, apmokėkite mano skolas. “Be pagrindinių pašalpų, kurios numatytos dėl neįgalumo, vaikų auginimui, netekus darbo, kai per ilgus dešimtmečius bent jau pusmečiui užsitikrini pajamų, kasmet vis daugiau pašalpų ir pašalpėlių mesteli valstybė. Nuo praeitų metų rudens galimybių gauti bent po kelias dešimtis eurų radosi dar daugiau. Savivaldybėse dirba specialiai pašalpų skyrimui sudarytos komisijos. Mūsiškė  į posėdžius susirenka du kartus per mėnesį, jei yra tokia būtinybė.  Yra kelios išmokų kategorijos: tikslinės,  vienkartinės, periodinės. Mažiausiai šelpiamųjų periodinių pašalpų kategorijoje. Praeitais metais mokėta tik trims asmenims, išmokėta 456 eurai. Numatyta, kad šią pašalpą gali gauti vieniši pensinio amžiaus asmenys ir pilnamečiai, tėvų netekę besimokantys asmenys.  Šiemet gavo vienas asmuo.

Vienkartinių pašalpų kategorija yra gausiausia  prašančiaisiais ir gaunančiaisiais.

Daugiau Roma Jonikienė rašo trečiadienio, kovo 27 d.VIENYBĖJE.