Pasitarnausime moksliniam darbui

Beatričė JUŠKAITĖ mūsų kraštą pažino visai neseniai,  Oksforde (Jungtinė Karalystė) studijuojanti mergina disertacijos temą taip sudėliojo, kad išsamiai analizei reikėjo aprėpti vietas, kuriose apsistoję nuo karo pabėgę ukrainiečiai. Esminis temos akcentas – ukrainiečių pabėgėlių priėmimą ir kūrimąsi Beatričė  tiria Kaune, Vilniuje ir Akmenės krašte.

„Esu migracijos studijų doktorantė Oksfordo universitete. Mano akademiniai interesai – geopolitikos, tapatybės, atminties ir nacionalizmo temos, Rytų Europos regionas,“ – taip oficialiai Beatričė pristato studijų kryptį ir tikslą, kodėl ji čia. Tiria ukrainiečių pabėgėlių priėmimą ir kūrimąsi Lietuvoje po 2022 metų rusijos pilno masto invazijos į Ukrainą. Doktorantūros studijas pradėjo įvardintų  metų rudenį, todėl jie tarsi diktavo disertacijos temą.

„Su Akmenės kraštu neturiu jokio ryšio. Užaugau Kaune. Ten gyvena ir tėvai, ir seneliai. Pirmais doktorantūros metais, dar būdama Anglijoje, svarsčiau, kaip padaryti savo tyrimą įdomesniu. Pastebėjau, kad temos, susijusios su migracija, dažnai nagrinėjamos miestuose – centruose. Naršydama internete perskaičiau, kad Akmenės regione ukrainiečiai dėl skirtingų priežasčių kūrėsi dar prieš 2022 metus, kai apie karą kalbos nebuvo.  Man tai pasirodė įdomu. Be to, sudomino Naujosios Akmenės, kaip miesto, istorija. Kad tai – vienas iš jauniausių  Lietuvos miestų, kaip Elektrėnai ar Visaginas, išdygęs sovietmečiu šalia industrinio objekto. Kai sugrįžau į Lietuvą rinkti medžiagos tyrimui, tiesiai atvažiavau į Naująją Akmenę ir ėmiausi darbo – kalbinti žmones, dalyvauti miesto veiklose. Man pasisekė, kad sutikau labai draugiškų ir paslaugių žmonių…

Visas rašinys gegužės 3 d. numeryje

Roma JONIKIENĖ

Nuotrauka iš Beatričės asmeninio archyvo