Technikos kelias

Saldus regione  (Latvija) yra unikalus 17 kilometrų ilgio turistinis objektas – „Technikos kelias“.

Istoriškai magistralės Saldus – Kuldyga pašonėje išliko du saviti žemės ūkio technikos paminklai – XX a. pradžios garo mašina Saldus miesto priemiestyje Druvoje,  ir sovietmečio traktoriai su griovio kasimo technika posūkyje į Namikus, Lutrinių valsčiuje.

Pirmasis eksponatas – garo mašina pagaminta Anglijoje „Proctor and Co“. Tokios garo mašinos buvo naudojamos XIX – XX amžiaus pradžioje kuliamosioms ūkiuose varyti. Jose kūrenama mediena vandenį paversdavo aukšto slėgio garais, sukančiais garo mašinos skriemulį, kuris sukdavo diržine pavara sujungtą kuliamąją. Dažnai tokie įrenginiai kuldavo kelių ūkininkų grūdus – taip būdavo pigiau. „Druva“  garo mašina į ten buvusį kolūkį buvo pristatyta 1980 metais. Ji buvo atvežtas iš Variebos kaimo, Vanes valsčiuje, Tukumo rajone ir pastatyta kolūkio „Druva“ mechaninėse dirbtuvėse Saldus kaime. Jau tada ši garo mašina buvo pavadinta turistiniu objektu ir naudojama darbo tradicijoms populiarinti. Derliaus nuėmimo pradžioje būdavo užvedama garo mašina ir iš jos kamino veržiantis dūmam į laukus išvažiuodavo kombainai. 2016 metų rugsėjo 10 dieną prie šio lokomotyvo buvo iškelta Europos kultūros paveldo dienų vėliava.

Traktorius (Stalinec) C – 80, T100, Čeliabinsko gamykloje buvo gaminamas 1946 – 1961 metais. Iš pradžių jis buvo gaminamas tankų pagrindu, skirtas įvairiems žemės ir žemės ūkio darbams atlikti. „Technikos kelio“ ekspozicijoje demonstruojamas traktorius yra su specialiu griovių kasimo plūgu. 1950 metais grioviams kasti buvo sukurti plūgai „KM 800“. Vieną tokį plūgą traukdavo iki trijų traktorių C-80 (Staļinec), T-100. Grioviai – vienas iš svarbiausių melioracijos įrenginių. Jais 1951–1965 metais Latvijoje buvo nusausinta 377 270 ha žemės ūkio naudmenų. 1967 metais atsirado modernesnė technika – daugiakaušiniai ekskavatoriai, prasidėjo drenažo statybos laikai.

Beje, pasukus Saldus miestelio įvažiavimo žiede link Kuldygos, kairėje kelio pusėje pasirodo pirmasis „Technikos kelio“ eksponatas – Onega traktorių gamykloje 1991 metais pagamintas miško darbų traktorius…

Visas rašinys gegužės 3 d. numeryje

Ramūnas ŽIMANTAS

Nuotraukos autoriaus