Pastatų likimai

Fotografijos jau seniai tapo sudėtine mūsų gyvenimo dalimi. Jos ne tik dokumentai, bet ir emocingi praeities, mūsų tėvų ir kitų brangių žmonių gyvenimo liudininkės. Tik nuotraukose gali išvysti ir seniai mus palikusius artimuosius, ir senus pastatus, kurių jau nebėra ir niekad nebebus.

Sudėjau greta dvi S. Daukanto muziejaus fondų nuotraukas. Vienoje apie 1938 metus nufotografuoti tuomet Papilėje tarnavę dvasininkai (iš kairės): kunigas klebonas A. Šveistrys, kapelionas P. Venckus, vikaras B. Pacevičius ir kunigas Kniukšta. Seniai jie pašaukti į Amžinybę, 1944 metais karo ugnis sunaikino ir kleboniją, prie kurios dvasininkai pozavo.

Kita nuotrauka teikia daugiau optimizmo. Joje užfiksuotas apleistas pastatas atgijo, jame įkurdintas garsiojo istoriko Simono Daukanto atminimo muziejus. O anuomet apleistą ir beviltiškai atrodžiusį pastatą apie 1970 metus nufotografavo kraštotyrininkas Ignas Valantis. Igno padovanota muziejui nuotrauka dabar ir kaip nutolusių laikų eksponatas, ir kaip paties muziejaus istorijos dokumentas.

Leopoldas ROZGA šeštadienio, gegužės 25 d. „Vienybėje.“