Rusijos teritorijoje jau atsiranda naujos valstybės

Andrius ALMANIS

Laisvųjų PostRusijos tautų forumo organizacinio komiteto narys

 

Antiputiniška organizacija

Jau kelerius metus gana aktyviai bendradarbiauju su Rusijos demokratinės opozicijos atstovais. Dalyvavau keliuose G. Kasparovo vadovaujamo Laisvosios Rusijos forumuose (viename jų – kaip pranešėjas), padėjau įsteigti Lietuvoje gyvenančių demokratiškai ir antiputiniškai nusiteikusių rusų organizaciją „Rusų europinis judėjimas“, o šių metų pavasarį prisijungiau prie gegužę įsisteigusio Laisvųjų PostRusijos tautų forumo. Pastaroji organizacija jungia nemažai Rusijoje gyvenančių tautų, taip pat regionų demokratinių organizacijų atstovų (šiuo metu visi jie – emigracijoje – dėl savaime suprantamų priežasčių.)

Laisvųjų PostRusijos tautų forumas – visiškai demokratinė organizacija, viską sprendžianti konsensusu, neturinti vieno vadovo ir iš principo nenusiteikusi tokį turėti. Nuo šių metų pavasario įvyko jau trys Laisvųjų PostRusijos tautų forumai (Varšuvoje, Prahoje ir Gdanske). Jų metu buvo priimta Rusijos dekolonizavimo deklaracija, o taip pat  ir suburta daug Rusijos federacijos teritorijos tautų bei regionų atstovų. Nuo pat pradžių dalyvavau visose Forumo veiklose, esu Forumo organizacinio komiteto narys – stebėtojas nuo Lietuvos ir ES. Be manęs, šio komiteto nariai yra: Rafis Kašapov – Tatarstano emigracinės vyriausybės vicepremjeras, Inna Kuročkina – Ičkerijos (Čečėnijos) emigracinės vyriausybės atstovė ypatingiesiems pavedimams, Pavel Mezerin – pilietinio judėjimo „Laisvoji Ingrija“ koordinatorius,  Vadim Štepa – internetinio žurnalo leidėjas ir vyr. redaktorius.

Kitokia Rusija

Po šių metų vasarį prasidėjusios niekuo nepateisinamos Rusijos agresijos prieš Ukrainą tapo aišku, kad ši neteisėta valstybė, kuri vadinasi „Rusijos federacija“, nebeturi teisės egzistuoti. Žodis „federacija“ – tai pasityčiojimas, nes niekada jokia tauta jokiu visuotiniu demokratiniu balsavimu nenusprendė jungtis į šią „federaciją“…

Visas rašinys lapkričio 19 d. numeryje