STT įvertino antikorupcines  priemones

Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Korupcijos prevencijos valdyba atliko  savivaldybių pastangų kovos su korupcija veiksmų tyrimą. „Vienybė“ pateikia informaciją, ką STT agentai išskyrė Akmenės rajono savivaldoje.

Korupcijos prevencijos valdyba įvertino savivaldybių administracijų pastangas kurti korupcijai atsparią aplinką įsigaliojus naujai Korupcijos prevencijos įstatymo redakcijai. Stebėsenos metu analizuota 50 savivaldybių pateikta informacija apie korupcijai atsparios aplinkos kūrimą bei visų 60 savivaldybių interneto svetainėse skelbiama informacija apie šių priemonių vykdymą.  Savivaldybių pateiktais duomenimis, 55 iš 60 savivaldybių paskyrė už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingus asmenis.  Tačiau tik 35 savivaldybių paskirtiems darbuotojams vykdoma korupcijai atsparios aplinkos kūrimo funkcija yra pagrindinė. Didžioji dalis,  82 procentai, už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingų asmenų savivaldybėse yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi administracijos direktoriams, o kiti – tiesiogiai pavaldūs skyriaus, kuriame dirba, vadovui.

Daugiau apie STT atliktą tyrimą ir Akmenės rajono savivaldybės vaizdą jame – Ramūno ŽIMANTO publikacija antradienio „Vienybėje“.