Sensorinio kambario privalumai

Kruopių pagrindinėje mokykloje baigiantis rudeniui ir prasidėjus tamsiajam metų laikui, duris  praveria sensorinis – nusiraminimo kambarys.  Sensorinis kambarys, kaip streso mažinimo vieta, skirtas moksleivių ir pedagogų psichinės sveikatos stiprinimui, panaudojant tam tinkamas priemones.

Pandemija palietė milijardus žmonių visame pasaulyje, įvairūs apribojimai neigiamai paveikė ir žmonių psichinę sveikatą. Ištirta, kad multisensorinė aplinka ir įranga yra naudojamos vaikų su įvairiomis negaliomis ugdyme jau kelis dešimtmečius, tačiau ji gali puikiai atliepti ir visų vaikų bei suaugusiųjų emocinius, kūrybinius ir edukacinius poreikius. Sensorinis kambarys – tai naujas, intensyvus pasaulis, kuriame visi pojūčiai: rega, klausa, uoslė, jutimas yra mankštinami vienu metu. Toks kambarys universalus, tinkantis įtraukiamajam ir bendrajam ugdymui, streso kontrolei, kūrybiškumo lavinimui ir visų amžiaus grupių žmonių gyvenimo kokybės gerinimui.

Apie naujieną Kruopių pagrindinėje mokykloje- Kristinos Parnarauskienės informacija trečiadienio „Vienybės“ laikraštyje.