Šviesa iš nutolusio laiko

Šviesiu rakursu iš nutolusio laiko į prisiminimų lauką sugrįžo prieš dešimtį metų amžinybėn išėjusi visuomenės veikėja, buvusi Savivaldybės merė, rajono Garbės pilietė, biomedicininių mokslų daktarė Eugenija Meškienė.

Konferencija, skirta jai atminti,  įvyko Viešosios bibliotekos dr. Eugenijos Meškienės konferencijų salėje. Svarbiausią Viešosios bibliotekos patalpą  nutarta pavadinti jos vardu. Nes E. Meškienė, dirbdama Savivaldybės mero pavaduotoja, o paskui mere, dėjo labai daug pastangų, kad buvęs viešbučio pastatas būtų pritaikytas knygų šventovei. Susirinkusieji į konferenciją pirmiausiai apžiūrėjo Viešosios bibliotekos parengtą spaudinių apie a.a. E. Meškienę parodą.  Salėje veikė fotografijų paroda. Ventos televizijos parengtas vaizdo siužetas priminė  E. Meškienės gyvenimo ir aktyvios veiklos fragmentus.

Buvęs ilgametis Savivaldybės meras, rajono Garbės pilietis Anicetas Lupeika prisiminė Eugeniją Meškienę kaip darbščią, atkaklią, mylėjusią žmones, ėjusią į žmones ir dirbusią rajono  žmonių  labui asmenybę. Į politiką ją pašaukė Atgimimo metas.

Daugiau  prisiminimų, kuriais dalintasi, konferencijoje, Julijos Sejavičienės rašinyje šeštadienio, gruodžio 1 d. VIENYBĖJE.