Talentai ir likimai. Laimonis Šteinbergas

Iš mūsų krašto kilęs Laimonis Šteinbergas – neeilinė asmenybė: mokslininkas, pedagogas, retos Baltijos šalyse profesijos atstovas: metalurgas.

Gimė L. Šteinbergas 1934 m. sausio 26 d. dabartinėje Kruopių seniūnijoje, Bambalų kaime. Dabar reikia pridėti – buvusiame kaime, nes išlikęs tik pavadinimas. Ten, kur kadaise buvo jaukios sodybos, rytmetį sveikindavo gaidžiai, dabar krūmais užaugęs laukas, besiremiantis į gretimą Viešučių kaimą, kurio likimas labai panašus.

Kadaise Bambalai turėjo 24 sodybas, jose – 115 gyventojų. Turėjo ir savo mokyklą. Kadangi didelė dalis gyventojų buvo latviai, tai ir mokykla buvo latviška. Būsimojo mokslininko mama buvo vietinė, o tėvas – iš Jelgavos. Berniukas baigė 4 pradinės mokyklos klases gimtajame kaime, po to, kaip ir daugelis kaimo paauglių, mokslus tęsė Ukruose, anapus ribos su Latvija, ten buvo 7 klasių mokyklėlė.

Ją baigusį gabų mokslui vaikinuką tėvai išleido į Rygą, ten anuomet veikė industrinis politechnikumas, kuriame buvo dėstomas anuomet Latvijoje naujas metalų technologijos kursas. Technikume Laimonis mokėsi 1948 – 1953 metais, jį baigė su pagyrimu (anuomet sakyta – raudonu diplomu).  Latvija tuomet jau ugdė savų specialistų kontingentą, tad gabus vaikinas pasiųstas į Leningrado (dabar Sankt Peterburgas) politechnikos instituto Metalurgijos fakultetą,  jame 1959 m. įgijo inžinieriaus metalų lydymo technologo specialybę…

Visas Leopoldo  Rozgos rašinys trečiadienio, spalio 30 d. VIENYBĖJE