Tarsi į laiko kalną

Socialinių paslaugų namų 25-mečio sukaktis paminėta į renginiais. Juos vedė Daiva Kvaukienė , kuri turi ne tik socialinės darbuotojos aukštojo mokslo diplomą, ji yra ir režisierė, renginių organizatorė. Popietei „Atsiliepki, širdie“ renginio vedėja parinko labai gražius tekstus. Socialinių paslaugų namų direktorius V. Paškevičius apžvelgė įstaigos 25-erių metų veiklą. Savivaldybės tarybos narė J. Dunauskaitė, kuri tuo metu ėjo Savivaldybės mero pareigas, pasveikino kolektyvą gražios sukakties proga. Sveikinimo žodį tarė Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja A. Bacienė. Savivaldybės mero padėkos raštai buvo skirti socialinei darbuotojai R. Buivydienei, socialinio darbuotojo padėjėjoms A. Galickajai, I. Kačanauskienei, N. Kundrotienei, i M. Baltrumienei, slaugytojoms A. Vanagienei, D. Šukienei, G. Norbutienei, virėjai Ž. Isaenkovai.

Buvusi ilgametė Socialinės paramos skyriaus vedėjos A. Vismantienė sakė, kad per 25-erius metus neatpažįstamai pasikeitė darbo ir gyvenimo sąlygos, įstaiga tapo itin moderni, žinoma šalyje. Socialinės globos įstaigoje pirmuosius darbo žingsnius čia žengė Visuomenės sveikatos biuro direktorė I. Griciuvienė, Paramos šeimai centro darbuotoja J. Pranytė, jos dėkingu žodžiu minėjo kolektyvą ir buvusią jo vadovę J. Labeikienę, buvusią direktoriaus pavaduotoją N. Ušparienę, įstaigos direktoriui V. Paškevičiui įteikė gėlių. Gėlių puokšte Socialinių paslaugų namų kolektyvą pasveikino Naujosios Akmenės kamerinio choro atstovės.. Salėje veikė 25-mečiui skirta paroda, kurios stenduose – nuotraukos, laikraščių publikacijos, bylojantys apie ilgą ir prasmingą veiklos kelią. Nuotaikingą koncertą surengė A. Vaičiakausko vadovaujami „Akmenės vyrai“ ir L. Grigo vadovaujama kapela „UžKūtės“. Renginio dalyviai maloniai pabendravo prie saldumynų stalo.

Julija SEJAVIČIENĖ

Visas rašinys šeštadienio „Vienybėje“

Autorės nuotraukos

Tarybos narė J. Dunauskaitė mero padėkos raštą įteikia socialinės darbuotojos padėjėjai Anai Galickajai

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja A. Bacienė sveikina virėją Žanetą Isaenkovą

Jubiliejinius renginius vedė socialinė darbuotoja Daiva Kvaukienė

Mero padėkos raštu pagerbta socialinė darbuotoja Roma Buivydienė

Šviesiai buvusią darbovietę prisiminė Jolita Pranytė