Vardai iš valstybės istorijos


KALĖJIMAI VILTIES NEUŽGESINO

Mano mamos brolio dukrą 23-ejų metų Adolfiną už ryšius su partizanais nuteisė 10 metų kalėjimo ir išvežė į Sachaliną. Jos seserį Eufruziną, vos perkopusią per 18 metų, taip nuteisė 10 metų kalėjimo ir išvežė į Vorkutos lagerį. Po Stalino mirties mano pusseseres perteisė ir jos netrukus išėjo į laisvę. Po daugelio daugelio metų Eufruzinos vyras Pijus ėmė manęs teirautis apie Naujojoje Akmenėje ką tik pradėjusį dirbti kunigą Antaną Šeškevičių. Paaiškėjo, kad Vorkutoje jie gyveno viename barake. „Tai tiesiog šventas dvasininkas,-sakė Pijus Puzonas. – Jis tikėjimu stiprino mūsų dvasią. Iš duonos pagamindavo komunikatus ir juos dalindavo po išpažinties. Jeigu ne kunigas Antanas, Vorkutoje mes būtume mirę iš bado“

Julija SEJAVIČIENĖ apie kunigą A. Šeškevičių rašo gruodžio 23 d. „Vienybėje“

 

.