Vegerių kaimo bibliotekos jubiliejus

Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vegerių kaimo filialas paminėjo 85-erių metų įkūrimo sukaktį.

Renginys vyko netradicinėje erdvėje, ant Luokavos kalno, ąžuolų, pušų, beržų apsuptyje. Vegerių kaimo filialo vyr. bibliotekininkas Dainius Sarapinas apžvelgė Vegerių kaimo bibliotekos istoriją. Istorinių šaltinių teigimu, pirmoji biblioteka Vegeriuose buvo įkurta 1937 m., vasario mėnesį. Pirmuoju šios bibliotekos vedėju buvo Žanis Burnovas, o pati biblioteka įrengta jo namuose, didžiausiame ir šviesiausiame kambaryje. Be bibliotekos vedėjo, bibliotekos aktyvą sudarė dar 90 jos narių, kurie padėdavo bibliotekininkui ruošti renginius, tvarkyti knygas ir lankyti skaitytojus. Ypač populiarūs būdavo bibliotekoje rengiami arbatos vakarėliai, į kuriuos galėdavo ateiti tik tos bibliotekos nariai. Tiesa, būdavo ir išimčių: kartais leisdavo atsivesti ir savo giminaičių, draugų ar pažįstamų. Tokie arbatos vakarėliai būdavo su bilietais. Kaip prisimena buvusio bibliotekos vedėjo Žanio Burnovo žmona, Cecilija Burnovienė, tuo metu bibliotekoje buvo apie 600 knygų, daugiausia latviškų, bet buvo ir vokiškų. Visos knygos buvo labai gražiai įrištos, o pavadinimai užrašyti blizgančiomis raidėmis. Prasidėjus karui, knygos buvo išvežtos. Pokario metais Lietuvoje buvo kuriamos pirkios – skaityklos. Pirkia – skaitykla 1945 m.  įkurta ir Vegeriuose. Ilgamečio šio kaimo gyventojo J. Freimanto teigimu, kurį laiką čia dirbo N. Muračiovienė, F. Dvinova, N. Zakatova, P. Bakanovaitė, E. Girdvainis ir kiti. Paskutinė šios skaityklos vedėja buvo A. Zybartienė.

1954 m. Vegeriuose įkurta pirmoji kaimo biblioteka, kurios  vedėju dirbo J. Araminas. Keitėsi skaitytojų poreikiai, augo ir knygų fondai. Paanalizavus 1967 m. bibliotekos archyvinę medžiagą, matyti, kad tais metais biblioteka jau turėjo 5870 knygų, o po dešimties metų,  1976 m., knygų fondas išaugo iki 7820 egzempliorių. 1977 metais Akmenės rajono bibliotekų tinklas buvo centralizuotas. Nedidelės bibliotekos tapo Centrinės bibliotekos filialais, o kai kurios ir visai uždarytos. Vegerių kaimo biblioteka tapo Centrinės bibliotekos filialu. Keitėsi ne tik knygų fondai, skaitytojai ar knygos – keitėsi ir bibliotekos darbuotojai. Daug meilės ir širdies šilumos šiam darbui atidavė bibliotekininkės D. Freimantienė, L. Guodelienė, E. Šulcienė, A. Šimaitė. Ilgiausiai, net keturis dešimtmečius, šioje bibliotekoje išdirbo bibliotekininkė Ona Raudytė.

Apie renginį  – antradienio laikraštyje .