Ateitininkai  padėkojo jauniesiems piešėjams

Jau daugelį metų Papilės šv. Juozapo senąją bažnyčią kalėdiniu ir velykiniu laikotarpiais šildo Papilės Simono Daukanto gimnazijos  jaunųjų piešėjų darbai. Šią gražią tradiciją miestelio šventovei  bei visos seniūnijos bendruomenei dovanojo tuometinė gimnazijos dailės mokytoja Filomena Adomavičienė, kuri iki šiol menininkės akimis peržvelgia bažnyčioje eksponuojamus piešinius. Prasminga gerbiamos mokytojos  mintis, tęsiama Papilės šv. Aloyzo kuopos ateitininkų,   gyvuoja virš 20 metų ir dabar.

Birželio 19-ąją, po šv. Mišių Papilės šv. Juozapo bažnyčioje ateitininkai padėkojo visiems piešėjams, dalyvavusiems piešinių konkurse – parodoje tema „Kristaus Prisikėlimas ir kitos pavasario šventės“. Jaunųjų dalyvių darbai (o jų viso 97) buvo eksponuojami nuo Gavėnios pradžios ir šildė šaltokos bažnyčios sienas bei tikinčiųjų širdis iki pat vasaros. Mokinius konsultavo, jiems padėjo Papilės Simono Daukanto gimnazijos dailės mokytoja Dalia Sakalauskienė, jau keletą metų bendradarbiaujanti su ateitininkų kuopa. Devintinių dieną buvo padėkota visiems konkurso dalyviams. Kai kurie atvykti negalėjo, todėl jiems apdovanojimai buvo įteikti gimnazijoje. Trečiųjų vietų diplomus ir dovanėles gavo 6 klasės mokinys Titas Jankaitis , I klasės gimnazistė Kamilė Janavičiūtė ir II  klasės gimnazistė Adriana Kiršytė. Antrosios vietos buvo skirtos VI klasės mokiniams  Pijui Pigulevičiui ir Vitalijui Janavičiui bei aštuntokei Justei Jašmontaitei. Nei komisijos nariams, nei parapijiečiams, dalyvavusiems nominantų atrankoje, nekilo abejonių dėl pirmųjų vietų, nes trys darbai, nutapyti ant drobės, nuo pat pirmųjų ekspozicijos dienų traukė visų dėmesį. Padėkos raštai, ateitininkų dovanėlės ir kuopos mecenatų vokeliai, skirti pirmųjų vietų nugalėtojams, buvo įteikti II klasės gimnazistei Paulai Andruškaitei, septintokei Elingai Raudonaitytei ir  II klasės mokiniui Rojui Anužiui.

Papilės šv. Juozapo parapijos tikinčiųjų ir svečių bei pačių dalyvių, tą dieną susirinkusių Papilės šventovėje, plojimai buvo skirti daugeliui: idėjos pradininkei mokytojai Filomenai Adomavičienei, dabartinei dailės mokytojai Daliai Sakalauskienei, visiems jauniesiems piešėjams, savo darbais šildantiems ir  jaukesne darantiems senąją parapijos bažnyčią, šv. Aloyzo kuopos ateitininkams, ilgus metus organizuojantiems ir puoselėjantiems šią tradiciją, parapijos klebonui Rimvydui Marozui, maloniai pritariančiam mokinių veiklai ir suteikiančiam netradicinę erdvę piešėjų talentams bei saviraiškai atsiskleisti, organizatorių projekto rėmėjams, ateitininkų geradariams – visiems, kurie prisidėjo prie šio puikaus įvairių institucijų ir asmenų bendravimo, bendradarbiavimo nuostabaus sukurto produkto vardan gėrio, grožio, meilės artimui, šilumos gimtinei, tikėjimo bei  taikos šviesos.

Genovaitė PUNDZIUVIENĖ

Papilės Simono Daukanto  gimnazijos mokytoja, šv. Aloyzo ateitininkų kuopos globėja

Nuotraukose: visi apdovanotieji, Andruškaitė šalia savo darbo,  antrokas Rojus Anužys prie savo drobės