Padėkos vakare – penki apdovanojimai

Lapkričio 23 dieną Naujosios Akmenės kultūros rūmų erdvėse įvyko vienas svarbiausių ir jau tradicija tapusių renginių Akmenės rajone – „Padėkos vakaras 2023“. Septintą kartą tradiciškai susitinkama ir padėkojama  Akmenės krašto žmonėms už didesnes nei įprasta pastangas, nuoširdumą, meilę savo kraštui, žmonėms, darbui.

Masyviomis stiklo statulėlėmis, kurių viduje išraižyti du  kalnakasių kirtikliai, tapę simboliu –  už darbą, rodomą pavyzdį, rezultatus, rajono meras Vitalijus Mitrofanovas, trumpai apibūdindamas  kiekvieną nominuojamąjį bei jo veiklos ypatumus, apdovanojo penkis asmenis. Šiemet apdovanotųjų  mažiau – 2021 metais buvo septyni, 2022 metais šeši.

Už Akmenės Laisvosios Ekonominės zonos plėtojimą ir naujų investicinių projektų iniciavimą, padedančių kurti darbo vietas ir gerinti Akmenės rajono savivaldybės gyvenimo kokybę apdovanota Akmenės LEZ direktorė Lina MOCKUTĖ. Ji dėkojo už pagerbimą, sakydama, kad viena ne ką nuveiktų, todėl nuostabu, kad Savivaldybės atsakingi darbuotojai negaili laiko ieškodami naujų investuotojų LEZ‘ui.

Už savanorystę negailint savo asmeninio laiko, nuoširdžią veiklą ugdant vaikus ir motyvuojant tobulėti kovos mene, už neatlygintiną pagalbą plėtojant bei populiarinant sportą Akmenės krašte apdovanotas  Ramūnas ŽIMANTAS, kurio kandidatūrą pasiūlė „Energijos“ sporto klubas.

Už visuomeninę veiklą, neatlygintiną darbą neskaičiuojant nei laiko, nei jėgų visuomenės labui, tiesiamą pagalbos ranką visiems sutiktiems žmonėms, bendrystės kūrimą, atsidavimą  pašaukimui apdovanotas  Naujosios Akmenės klebonas dekanas Olijandas JUREVIČIUS. Dvasininkas juokavo, kad jį nominacijai pasiūliusiems Socialinių paslaugų namų gyventojams ir darbuotojams sekmadienį padėkosiąs atskirai – aukos „liūdnas mišias“.

Už  pilietiškumą, už tai, kad neliko abejingas ir dėjo visas pastangas išsaugoti turtą ir sumažinti ugnies daroma žalą, už pagalbą saugant viešąją tvarką ir užkertant kelią nusikalstamoms veikloms, apdovanotas  Darius ŠLIAUTERIS. Vyras pirmasis pastebėjo gaisrą Ventos „skeit parką“ ir suskubo jį gesinti.

Už aktyvų dalyvavimą Lietuvos šaulių sąjungos veikloje, indelį dirbant su jaunimu, didelį domėjimąsi Lietuvos šaulių sąjungos veikla, domėjimąsi Lietuvos istorija, aktyvų dalyvavimą įvairiuose konkursuose, nuoširdų  įsitraukimą reprezentuojant ir garsinant Akmenės krašto vardą, apdovanojimas įteiktas papilėniškiui Šarūnui SERAPINUI. Šarūnas su bendraminčiais talkina didžiosiose rajono šventėse. Apie jaunuolį rašė „Vienybė“ po sėkmingų konkursų…

Visas rašinys lapkričio 28 d. numeryje

Vienybės informacija