Publicistika

Įvykiai ir atgarsiai

Nuo seno folklore įsitvirtinęs burtažodžio terminas, Tarkim, ištaria diedukas stebuklingą žodį, ir atgrasi varlė tampa žavia karalaite, o koks plėšikas – prakilniu riteriu. Ak, kad burtažodžiai veiktų ir interneto laikais, vien Lietuvoje kiek būtų kandidatų į princus ir karalaičius! Nors, pripažinkime, vienas burtažodis yra. Tai jos didenybė reforma. Kiek buvo vyriausybių per pustrečio dešimtmečio, kai laisva Lietuva, visos griebėsi reformų. Mokyklų reforma iki šiol nesibaigia, nors jau vaikai tampa retenybe. Kiti griebėsi uždarinėti ligonines, sunaikinti laivyną, atsikratyti tokių pelningų įmonių, kaip „Mažeikių nafta“. Neatsiliko ir pernai nušluotoji Butkevičiaus ministrų komanda, užbaigusi bene vienintelę – pinigų reformą. Tauta ne akla, ji netruko atsidėkoti socialdemokratams už jų pataikavimą stambiajam kapitalui ir nušlavė Butkevičiaus kompaniją nuo valdžios. Deja, ir naujoji, pernai rudenį netikėtai į valdžią išplaukusi „valstiečių“ ir žaliųjų sąjunga griebėsi to paties burtažodžio. Viena ministrė užsigeidė prailginti vaikams mokslo metus, kitas ėmė grasinti, jog mokesčiais apdės pensijas, nes jos irgi pajamos. Kadangi buvę ministrai nepažino žemėlapių, Akmenės teisėtvarkos pareigūnai dabar važinėja pas aukštesnę valdžią į Telšius – gerokai toliau, negu į Šiaulius. O Šiaulių policininkai, prokurorai kursuoja į jiems tolimus Raseinius. Ką jau besakyti apie sveikatos ministrą, kurį labiau derėtų vadinti kovos su alkoholiu ministru.

Tačiau šį kartą atsigręžkime į reformą, nelauktai užgriuvusią Lietuvos miškus ir miškininkus. Nelengva suvokti, ar čia klastinga opozicija įpiršo nuomonę, jog reikia sunaikinti nuo kunigaikščių Gedimino ir Vytauto gyvuojančią Lietuvos miškų valdymo ir ugdymo struktūrą. Jau keletą metų „didžiajai“ žiniasklaidai apie miškus buvo teikiamos tik blogos žinios, įkyriai ir nuožmiai postringauta apie netvarką ir korupciją urėdijose.

Dabar jau paskelbta, kad miškų tarnyba apskritai pavojinga Lietuvai, pirmiausia dėl to, kad mažai uždirba. Dabar jau paskelbta, kad bus naikinami etatai girininkijose ir steigiamas departamentas ministerijoje…

Ir tai Skvernelio – Karbauskio komanda vadina pažangia reforma! Specialistai skelbia pavojų: bus išnaikintos nedidelės medienos apdirbimo įmonės, visi medienos pardavimo sandoriai atiteks milijonieriams, kurių apdėti mokesčiais vis nedrįstama. Įspėjantis pavyzdys čia pat. Latvija jau prieš keletą metų atliko panašią reformą, ir Latvijos miškų ūkis jau patiria milžiniškus katastrofos padarinius. Taigi, malonu ar ne, bet kirba nejauki nuojauta, kad sumaniusi miškų ūkio reformą, „valstiečių“ vyriausybė pati sau kasą duobę. Nejaugi ir jie trokšta, kad Lietuvos miškai kuo greičiau persikeltų į Vokietijos ar Švedijos lentpjūves? Ir kaip reikės paaiškinti istorijos vadovėliuose, kad sovietinės santvarkos metais mediena geležinkeliais keliavo ne iš Lietuvos, o į Lietuvą?

Leopoldas ROZGA

Visas rašinys balandžio 26 d. „Vienybėje“