Ventos gimnazijos 65-mečiui . “Nenoriu girtis, bet aš iš Ventos gimnazijos!”

Kaip įprasta Ventos gimnazijoje netrūksta mokinių šurmulio, kartu susitelkimo keliaujant po mokslo pasaulio labirintus. Tik atrodo, kad viskas kaip visada. Dar mokslo metų pradžioje miestui ir pasauliui buvo paskelbta, kad 2020-ųjų metų kovo dešimtą dieną vyks šventė, skirta Ventos gimnazijos 65-mečiui paminėti.

Faktais ir skaičiais. Pirmuosius savo veiklos metus gimnazija pradeda skaičiuoti 1953-1954 metais kaip Dabikinės vidurinė mokykla. 1966 metais ji  pervadinta Ventos vidurine mokykla. 2008 metais Ventos vidurinė mokykla tapo gimnazija ir atvertė naujĄ mokyklos istorijos puslapį. 2014 metais po reorganizavimo prijungtas ikimokyklinis ugdymo skyrius „Berželis”.

Per 65 metus išleista 61 laida, mokyklą baigė 2031 abiturientas, iš jų 53 baigė mokyklą su pagyrimu. Daugiausiai mokinių mokėsi 1975-1976 m.m. (953 mokiniai) ir 1987-1988 m.m. (957 mokiniai), o nuo 1998 metų mokinių skaičius ėmė tolygiai mažėti. Šiais mokslo metais rugsėjo 1 d. buvo sukomplektuota 14 klasių komplektų ir mokomi 284 mokiniai (panašiai kaip 1958-1959 m. m.), dirba 33 pedagoginiai darbuotojai. Beveik pusė mokytojų turi mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją.

Gimnazija turi kuo pasigirti ir didžiuotis: aukšti akademiniai ugdymosi pasiekimai, kompetentingi  pedagogai, gilios tradicijos, gera emocinė aplinka, nes veiklos vyksta  bendradarbiaujant ir tariantis, dauguma abiturientų studijas tęsia aukštosiose mokyklose. 2001-2002 m.m. ir 2017-2018 m.m. Ventos gimnazija rajone pripažinta, kaip  „Geriausia metų mokykla“.

Šiais mokslo metais galime pasigirti  gerėjančiais ugdymo(si) rezultatais (50,7 proc. 1-12 klasių mokinių mokosi labai gerai ir gerai) bei lankomumu. 2019 metais rajoninėse dalykinėse olimpiadose laimėtos 42 prizinės vietos, 16 mokinių dalyvavo apskrities olimpiadose. Mokiniai  penkiuose  rajoniniuose konkursuose laimėjo tris prizines vietas.

Daugiau Ventos gimnazijos direktorės Daivos Gricienės publikacijoje šeštadienio, kovo 7 d. VIENYBĖJE.

Šventės renginiai prasidės 10 val.  šv. Mišiomis už gimnazijos bendruomenę Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje.

12-14 val. kviečiame Jus aplankyti gimnaziją, apžiūrėti joje veikiančias parodas, susitikti su buvusiais mokytojais, pavartyti metraščių puslapius.

17 val. -šventinis renginys Ventos kultūros namuose.