„Vienybės“ nominacijų adresais

Net 20 metų „Vienybės“ laikraščio redakcija ir skaitytojai rinko ryškiausių darbų autorius ir jimes skyrė nominacijų apdovanojimus. Turime tikslą priminti darbus, kurie neišėjo į užmarštį, ir žmones, daug nusipelniusius rajono raidai.

2007 metais redakcijos nominacijos įteiktos Papilės . S. Daukanto muziejaus vadovei Danutei Veisienei, tuometinei Naujosios Akmenės kultūros rūmų mišraus choro „Cementininkas“ vadovei Julijai Draudikienei, tuometiniam Ventos Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios klebonui Kęstučiui Zybartui (dabar Viekšnių parapijos klebonas) ir Viešosios bibliotekos Ventos padalinio vadovei Romai Miltinienei.

Per dešimtmetį daug pasikeitė: Mažeikių rajone darbuojasi J. Draudikienė ir K. Zybartas, užtarnauto poilsio išėjo krašto šviesuolė Danutė Veisienė. Nepasikeitė tiktai žmonių prisiminimai apie Jus, gerbiamieji. O štai Roma Miltinienė buvo ir tebėra knygų ir skaitytojų apsuptyje Ventoje.