Geri darbai savo šaliai, miestui, mokyklai

Taip vadinasi akcija, kurią paskelbė Ventos gimnazijos organizacija „Nestabdyk“. Vienas  jų įgyvendinamo “Darnūs miestai ir bendruomenes“ projekto renginių – mokyklos jubiliejaus šventė.  Gimnazistai ne tik rengiasi šventei, bet ir ragina […]