„Vienybės“ sveikinimai jubiliejinių gimtadienių proga: ILGIAUSIŲ METŲ ILGIAUSIŲ

 

Teisininkui – buvusiam rajono valdytojui, Apylinkės teismo pirmininkui Stasiui POCEVIČIUI   

Akmenės krašte Jūs praleidote visą prasmingą gyvenimą ir įspaudėte gilius pėdsakus – dirbote juristu tuometiniame Akmenės statybinių medžiagų kombinate, Atgimimo banga išryškino Jūsų asmenybę ir kompetenciją, Jums patikėjo rajono valdytojo pareigas. Paskui kelerius metus dirbote Akmenės rajono Apylinkės teismo teisėju, nuo 2007 metų iki išėjimo į pensiją dirbote Apylinkės teismo pirmininku. Visose pareigose, kuriose Jūs dirbote, palikote gero, teisingo ir oraus žmogaus prisiminimus. Nuoširdžiai sveikiname Jus amžiaus jubiliejinės sukakties proga, džiaugiamės, kad buvote ir esate „Vienybės“ laikraščio bičiulis. Ilgų ilgiausių metų Jums, gerbiamas Stasy.

Buvusiam Akmenės cemento gamyklos direktoriui Aleksandrui SPUDULIUI

Akmenės krašto vyresniosios kartos atstovai prisimena jauną, energingą cemento gamyklos meistrą, paskui cecho viršininką, dar vėliau – direktorių Aleksandrą Spudulį ir jo žmoną Genovaitę, Naujosios Akmenės mokyklos direktorę. A. Spiudulis gamykloje dirbo 1952-1962 metais. Po to gabus vadovas dirbo Chemijos pramonės valdybos viršininku. A. Spudulis apgynė mokslų daktaro disertaciją, jam buvo suteiktas nusipelniusio inžinieriaus vardas. 1971-1990 metais, iki išėjimo į užtarnautą poilsį, vadovavo Kauno dirbtinio pluošto gamyklai.

Akmenės krašto žmonių vardu, tarp kurių yra kartu dirbęs Albinas Ivanauskas ir daugelis kitų cementininkų, sveikiname Aleksandrą SPUDULĮ gražaus 90 metų jubiliejaus proga. Ilgų ir šviesių gyvenimo metų!